Anna Kallio                

Osaamisalueina erityisesti mm.

 • työnhakija- ja ammatillisten kuntoutusasiakkaiden toiminnallinen
  ohjaaminen ratkaisu- ja voimavarakeskeisin menetelmin kohti uutta työtä ja tekemistä
 • työkykykoordinaattorina työkyvyn arvioinnin ja tukemisen prosessit;
  palveluohjaus asiakkaan eduksi
 • osaamis- ja oppimisympäristöjen tunnistaminen sekä työn muotoilun tukeminen
 • erilaisten oppimisvalmiuksien tukeminen ja ohjaus aikuiskoulutuksessa
 • kielenhallinnan tukeminen eri työympäristöissä; maahanmuuttajat ja työnantajat Porissa
 • oppilaitosyhteistyön kehittäminen ja osaamisen tukeminen
 • moniammatillisen verkostoyhteistyön ja opinnollistamisprosessien kehittäminen
 • olemassa olevan osaamisen brändääminen ja markkinointi työnhakuprosessissa