Mikael Tähkänen

Osaamisalueina erityisesti mm.

  • digitaitojen tukeminen työelämä- ja opiskelulähtöisesti, jotta asiakas saa valmiuksia suoriutuakseen käytännön toimista ja tehtävistä työssä tai opinnoissa
  • etätyöskentelyn ohjaaminen ja opastus sekä teknisten työelämätaitojen tuki
  • käytännönläheinen ja rauhallinen tapa opettaa ja tukea asiakasta sähköisten palvelujen hallinnassa, uuden oppimisessa sekä nykypalvelujen käytön sujuvuudessa 
  • vankka työnhakijoiden valmennuskokemus niin yksilö- kuin ryhmävalmennuksissa
  • sähköisiin osaamis- ja oppimisympäristöihin perehdyttäminen
  • digitaitojen arviointiprosessi ja testaaminen
  • tiiviinä työparina opiskelu- ja digvalmiuksien tukiprosessissa yhdessä muiden valmentajien kanssa
  • olemassaolevan osaamisen brändääminen ja markkinointi työnhakuprosessissa