Nanna Viherranta

Osaamisalueina erityisesti mm.

 • vankka ratkaisu- ja voimavarakeskeinen valmennuskokemus niin yksilö-
  kuin ryhmävalmennuksissa
 • käytännönläheinen yritysyhteistyö eri työympäristöissä Satakunnassa jo yli 20 vuotta; yrityksien rekrytointiprosesseissa ja tiimikoulutuksissa mukana oleminen ja sen
  myötä aitojen osaamistarpeiden sekä mahdollisuuksien tunnistaminen työympäristöissä
 • työkykykoordinaattorina työkyvyn arvioinnin ja tukemisen prosessit; 
  verkostotoiminta ja palveluohjaus asiakkaan eduksi
 • ammatillisen kuntoutuksen polulla eteenpäin ohjaaminen
 • osaamis- ja oppimisympäristöjen tunnistaminen sekä työn muotoilun tukeminen
 • erilaisten oppimisvalmiuksien tukeminen ja ohjaus 
 • opinnollistamisen tukeminen ja oppilaitosyhteistyön kehittäminen
 • NTM; näyttöjen vastaanottaminen ja arviointityö
 • näkymättömän osaamisen näkyväksi tekemisen tukeminen:
  PAIKKO-osaamisympäristöjen ja osaamistodistuksien palvelujärjestelmä
 • olemassaolevan osaamisen brändääminen ja markkinointi työnhakuprosessissa